• +385 31 514-514
 • reception.cro@olimpias.com

  Tehničko-Ekonomska analiza

  WASATEX projekt ima u cilju poboljšati ponovno iskorištavanje vode u industrijskim procesima, kao na primjer u tekstilnoj industriji, putem inovativne kombinacije novih tehnologija, sa ciljem EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI sustava i UŠTEDE NA TROŠKOVIMA.

  Očekivani utjecaji na okoliš ovog projekta su povezani sa značajnim smanjenjem potrošnje bunarske vode, sa smanjenjem potrebe za prirodnim plinom za grijanje vode do radne temperature, sa rezultirajućim smanjenjem emisija CO2 i sa manjom količinom iskorištenih kemikalija u industrijskim procesima.
  S druge strane, implementirano postrojenje za pročišćavanje će uzrokovati blago povećanje potrošnje energije za napajanje novih sustava osmoze, nanofiltracije i OX, što se doduše neutralizira ukupnim energijskim balansom.

  foto1

  foto2Uzimajući u obzir da reciklirana voda ima prosječnu temperaturu od 30°C, u usporedbi sa temperaturom od 15°C vode iz bunara, imat ćemo uštedu energije budući da će industrijski kotao grijati vodu do radne temperature počevši od temperature od 30°C umjesto od 15°C.

  foto3Uzimajući u obzir da emisije CO2 uzrokovane izgaranjem prirodnog plina iznose 2.276 g/Nm3 i da imamo smanjenje korištenja prirodnog plina od 1.832 Nm3/dan, emisije CO2 mogu biti smanjene na otprilike 4.170 kgCO2/dan, tj. 1.251 tona CO2 na godinu.

  foto4

  foto5

  foto6

  foto7

  foto8

  Druge koristi proizlaze iz ove inovativne tehnologije i dobivaju se zahvaljujući visokoj kvaliteti dobivene vode (RO filtrat) koja, ponovno iskorištena u industrijskim procesima, omogućuje poboljšanja koji slijede:

  1. Filtrat vode ima kemijske karakteristike koje olakšavaju proces završne obrade, kao i ponavljanje takvih procesa.
  2. Kvaliteta filtrata vode je tehnički savršena i stabilna. Ne postoje sezonske varijacije u karakteristikama vode. Time se izbjegavaju prilagođavanja recepata za bojanje tijekom godine, osiguravajući mogućnost ponavljanja bojanja.
  3. Boje pređa i tkanina su postojanije, bilo na trljanje, bilo na svjetlu. Isto tako, boje su sjajnije jer nema prisutnih soli zbog kojih bi potamnile.
  4. U procesu bojanja, kemikalije poput sapuna, odvajanje i izjednačavanje se koriste u manjoj količini.
  5. Zbog kvalitetne vode, potrebno je manje ponavljanja bojanja da bi se popravile varijacije tonaliteta.
  6. Filtrat vode se može koristiti i u kotlovima: na taj način, moguće je uštedjeti na kemijskim proizvodima kao što su sredstva za odvajanje, da se ne bi uprljale cijevi izmjenjivača topline, da bi se smanjilo održavanje, da bi se održao visoki prinos razmjene između vode i pare i da bi se optimizirala potrošnja energije. Nadalje, drenaža kotlova se smanjuje, što dovodi do uštede energije (temperatura drenaže je oko 90°C).

  Wasatex tehnologija je RAĐENA PO MJERI i FLEKSIBILNA: prema karakteristikama vode koju treba tretirati, prema zahtjevima kupca i lokalnim restrikcijama, dizajnira se rješenje za specifičnu situaciju, uključujući nove tehnologije u već postojeća postrojenja kao što se učinilo u Osijeku.