• +385 31 514-514
  • reception.cro@olimpias.com

    LCA

    Neprofitna organizacija Rete Clima (https://www.reteclima.it/) napravila je studiju procjene učinka postrojenja Wasatex na okoliš.

    Studija se temelji na metodološkom pristupu „Life Cycle Thinking“ koji svoje uporište nalazi u metodologiji LCA („Life Cycle Assessment“).

    Rezultati studije upućuju na sveukupnu uštedu CO2eq (Carbon dioxide equivalent) od gotovo 400 t/godišnje.